LICATHOLIC.ORG | Your Source for Local & Global Catholic News 

Diocese of Rockville Centre

 

Istwa Ayisyen Katolik Yo Nan Long Island (Creole)

Ayisyen-Ameriken kmanse vini nan long Island depi plis ke 30 an. Ou jwenn yo simaye nan zn Elmont, Uniondale Hempstead, Baldwin Westbury, Freeport, Wyandanch, Huntington Station, Greenlawn, Brentwood, Central Islip, Bayshore ak anpil lt zn ank. Anpil nan yo, anvan yo te vini nan Long Island, te rete nan tout zn New York la kote yo te deja jwenn chans pou yo te viv lafwa katolik yo nan lang yo ak kilti yo. Menm apre yo vinn abite nan Long Island, anpil kontinye retounen kote yo te rete-a pou yo ka jwenn svis relijye yo tankou sakreman yo, gwoup priy, etc, nan lang yo. Se konsa, piti piti, nesesite pou tabli yon kominote kote yap viv la pouse yo reyini: yo kmanse fme gwoup priy lakay yo, ganise ms ak ft yo abitye fete.

Konsa, an jiy 1979, you gwoup Ayisyen-Ameriken, ki te soti plis nan zn n an Ayiti te ganize you premye ms pou ft Sent Ann nan Brentwood. Depi l sa kominote Ayisyen ki abite nan zn nan adopte pawas Ste Ann km pawas yo e yo te kontinye ganize lapriy kay en kay.

An jiy 1983 Kominote Ayisyen nan Westbury te ganize premye ms yo nan Chapl St Brigid ki nan lekl la. Nan ane 1985, te vinn gen youn dyak Ayisyen nan Dyosez la. Li te svi nan pawas St Ann nan Brentwood epi li te konn ede pawas ki nan lt zn yo l gen batm ak maryaj. Dyak sa a te ede jis nan ane 1991.

Nan ane 1984, kominote Ayisyen nan zn Huntington te kmanse you gwoup priye lakay youn ladan yo epi yo vinn kontinye lapriye a nan St Hugh nan Huntingon ak St Francis nan Greenlawn. B 1987, you lt gwoup nan Uniondale kmanse ak reyinyon priy lakay yo epi yo vinn nan St Matha nan uniondale ak nan Notredam Loreto ki nan Hempstead.

Ant ane 1985 rive 1990 kominote Aysyen yo nan tout zn sa yo te kontinye ganize ms tanzantan nan gran okazyon yo ak p ki te de pasaj epi yo te konn al chache p Ayisyen nan Brooklyn ak lt kote. Nan Hempstead, p Joseph Ramon ki te soti panama epi ki te konn debouye l an franse te konn f ms pou pawasyen yo nan Uniondale ak Hempstead.

An Janvye 1990, pa lantremiz biwo ki okipe Katolik nwa yo, Monsey John McGann te nonmen P Mose Aime, premye p Ayisyen, pou svi kominote Ayisyen an nan Long Island. P Mose, rasanble tout gwoup sa yo ki te genyen nan diferan zn yo, li devlope yon chapant ki te pmt li svi diferan kominote yo kit nan Nassau, kit nan Suffolk. Nan menm ane a, an 1990, P Peter Ryan, ki te kire nan pawas St Bonifas nan Elmont, te mande P Mose pou l mete moun Elmont yo nan plan tou. Konsa depi Janvye 1990, te vinn gen lams chak semen nan Nassau nan Legliz St Brigid ki nan Westbury ak nan Suffolk nan Legliz St Ann ki nan Brentwood. Te gen ms tou 2 fwa chak mwa nan St Martha ki nan Uniondale, Yon fwa chak mwa nan St. Hugh ki nan Huntington . Apre dezan konsa te vinn gen lams tou yon fwa chak mwa nan Vyej Mirak ki nan Wyandanch.

L nou rive nan ane 1993, Monseny John Mc Gann te rekont Apostola Ayisyen km you minist pou ki kanpe pou sa l ye. Se konsa te vinn gen yon Biwo Dyosezen pou Kominote Ayisyen nan Dyosz la. Se tout moun nan diferan pawas yo ki te pote kole amba direksyon P Mose yo ki te f sa posib. Nan menm ane 1993 la, P Mose te chwazi Maryse Emmanuel-Garcy km asistant l pou zaf administrasyon Apostola a. Nan desizyon sa a , P Moise, te w nesesite pou layik yo pran plas yo tou km lid. Nan ane 1994 , yon Ayisyen te vinn ap svi pawas li kom trustee nan pawas Anfan Jezi ki nan Woodbury.

Depi 1990 rive 1997 dapr or P Mose te tabli a, li te kontinye sevi tout kominote yo pou kont li pou lams, antman, mariaj, konsy ak tout kalite lt svis.

Nan ane 1997, ak travay Biwo dyosezen an, Monsenye McGann te bannou mwayen pou gen twa lt p Ayisyen pou svi kominote a nan pawas yo. Konsa P Mose ak Maryse E.Garcy vinn konsantre travay yo pou devlope Apostola Ayisyen an pi byen toujou nan dyosez la. Koulye a gen senq ms Ayisyen chak dimanch nan dyosz la.

 

History of the Haitian-American Catholics on Long Island

Haitian-Americans have been in the Diocese of Rockville Centre for over thirty years. Many live in the areas of Elmont, Uniondale, Baldwin, Hempstead, Westbury, Wyandanch, Huntington Station, Greenlawn, Brentwood, etc. At first, the Haitian-Americans lived in the Tri-State urban areas where they had the opportunity to practice their Catholic faith in their native language and culture. In fact, even after moving to Long Island, many commuted long distances at times to live their Catholic faith or to fulfill the need of a religious service in their culture, (Sacraments, masses, prayer, etc). Gradually, it became important to establish a community closer to home. This situation led to the formation of home based prayer groups, devotional celebrations, occasional Masses during the year in different parish communities.

Consequently, in July of 1979, a group of Haitian-Americans mostly from the Northern part of Haiti, because of their special devotion to Saint Anne, organized their first Mass for the feast of Saint Anne in Brentwood. Since then, the Haitian-Americans in the area, whether they resided in the parish boundaries of St. Patrick in Bayshore or St. Luke in Brentwood or St. John of God in Central Islip, adopted Saint Annes Church as their parish.

In Westbury, the Haitian Community had their first Mass celebrated at St. Brigid Chapel in the school building in July of 1983.

In 1985, a first Haitian-American was ordained Deacon for the Diocese. He served in the Parish of Saint Anne in Brentwood and assisted other parishes with weddings and baptisms in Creole and French up to 1991.

In 1986 the Haitian Community in Huntington started with a home based prayer group and later on settled at St. Hugh of Lincoln Church in Huntington Station and at St. Francis of Assisi Church in Greenlawn.

Around 1987, another group of Haitian-Americans initiated prayer meetings in their homes in Uniondale and eventually settled at Saint Martha Church in Uniondale and at our Lady of Loretto Church in Hempstead.

Between 1985 and 1990 Creole Masses only were celebrated for the Haitian-American community throughout the Diocese occasionally by visiting Haitian priests. In Hempstead, Father Ramon Joseph, a native of Panama, who had some knowledge of the French language also helped to celebrate Masses for the Haitian parishioners at Our Lady of Loretto and Saint Martha.

In January 1990, through the office of Black Catholics Ministry, Fr. Moise Aime was the first Haitian priest to be assigned by Bishop John R. McGann to minister to the Haitian-American Community on Long Island. Father Moise gathered the pre-existing parish based groups and developed a structure that enabled him to serve seven different communities in Nassau and Suffolk. Masses were then celebrated weekly on Sundays in Nassau County at St. Brigids Church in Westbury and in Suffolk County at St. Annes Church in Brentwood. Masses were also celebrated bi-monthly on Saturday nights in different churches of the Diocese such as St. Martha in Uniondale, Our Lady of Loretto in Hempstead, St. Hugh of Lincoln in Huntington Station, St. Francis of Assisi in Greenlawn.

In the late 1990s, Fr. T. Peter Ryan, then the Pastor of St. Boniface in Elmont, realizing the huge presence of Haitian-Americans in Elmont, requested that Father Moise consider the inclusion of his parish Community in the Haitian ministry. Consequently Fr. Moise initiated a monthly Mass on the Fourth Sunday of the Month at St. Boniface.

A few years later at the request of Msgr. John Cervini a monthly Mass was also celebrated on Sunday for the Haitian Community at Our Lady of Miraculous Medal in Wyandanch.

By 1993, Bishop McGann recognized the Haitian-American Apostolate Ministry as a distinct entity. The inception of the Haitian-American Apostolate Ministry (HAAM) was made possible though the leadership of Father Moise Aime and the joint efforts of lay people from the different parish communities. At that time, recognizing the need for lay leadership Fr. Moise recommended Maryse Emmanuel-Garcy as the administrative assistant for the HAAM.

With the increase in demand for services such as Marriage, Funerals, Baptisms and counseling the need for more Creole speaking ministers became evident. Hence in September of 1997, through the Haitian-American Apostolate Diocesan Office, Bishop McGann assigned additional Haitian priests to minister to the Haitian-American Community in the different parishes of the Diocese of Rockville Centre on Long Island. Since then, many services became accessible to the Haitian Community. Currently five Masses are celebrated every Sunday in Creole / French throughout the Diocese.

 

LHistoire des Hatiens-Amricains Catholiques Long Island (French)

Les Haitiens- Amricains font partie du Diocse de Rockville Centre depuis plus de trente ans. Ils se trouvent dans presque toutes les villes de Long Island. Bon nombre dentre eux vivent spcialement Elmont, Uniondale, Baldwin, Hempstead, Westbury, Amityville, Wyandanch, Huntington Station, Greenlawn et Brentwood. En gnral la majorit de ces Haitiens habitaient auparavant dans les grandes villes comme New York, New Jersey et Connecticut o ils avaient lopportunit de pratiquer leur foi catholique. Cest pouquoi mme aprs leur arrive Long Island, malgr la distance, ils continurent de retourner dans leurs paroisses habituelles pour satisfaire leur besoin spirituel dans leur langue natale et leur culture. Avec le temps il devenait ncessaire pour eux de stablir plus prs de chez eux. Ainsi, ils commencrent former des groupes de prire chez eux, organiser des ftes votives et des messes dans diffrentes paroisses de Long Island.

Cest ainsi quen juillet 1979, un groupe dhatiens-amricains qui, en majorit venaient du nord dHati o il existe une dvotion particulire Sainte Anne, organisrent une premire messe pour la fte de Sainte Anne Brentwood. Depuis lors, la Communaut Hatianno-Amricaine de Brentwood et des environs adoptait Sainte Anne pour leur paroisse.

En juillet 1983, la communaut hatienne de Westbury clbra une premire messe la Chapelle de lcole de Sainte Brigitte.

En 1985, un hatien-amricain a t ordonn diacre pour la paroisse de Saine Anne. Pendant plusieurs annes il aida aussi pour la clebration des mariages et baptmes en crole et en franais dans les paroisses avoisinantes.

En 1986 , un autre groupe commena avec des runions de prire chez eux Huntington Station et Greenlawn. Ensuite Il stablit dans les paroisses de Saint Hugues de Lincoln Huntington Station et de Saint Franois dAssise Greenlawn.

Vers 1987, un autre groupe dhatiens-amricains fit de mme Uniondale et se fixa lglise de Sainte Martha Uniondale et Notre Dame de Loretto Hempstead.

De 1985 1990, la Communaut Hatiano-Amricaine clbrait occasionellement la messe avec des prtres hatiens qui taient de passage. Pendant un temps, la Communaut Haitiano-Amricaine de St. Martha et de Notre Dame de Loretto avait le concours de Pre Joseph Ramon, un prtre dorigine panamenne qui se dbrouillait assez bien en franais.

En janvier 1990, travers le bureau des Catholiques Noirs, lEvque John R. McGann nomma le Rvrend Pre Mose Aim, premier pretre haitien, pour soccuper de la Communaut Catholique Haitiano-Amricaine de Long Island. Pre Mose rassembla alors tous les groupes informellement tablis dans de diverses paroisses et dveloppa une structure pour servir la Communaut Haitienne de Nassau et Suffolk. Vers la fin de lanne 1990, sur demande de Pre Peter Ryan, le cur lpoque de St. Boniface Elmont, Le Pre Mose inclua la communaut haitienne de cette paroisse dans son ministre. Depuis lors, les messes hebdomadaires se disaient lglise de Ste. Brigitte Westbury pour les hatiens de Nassau, et Sainte Anne Brentwood pour ceux de Suffolk. Il y avait galement des messes bimensuelles ou mensuelles dans diffrentes glises travers Long Island: Sainte Martha Uniondale, Notre Dame de Loretto Hempstead, Saint Boniface Elmont, Saint Hugues de Lincoln Huntington Station, St. Franois dAssise Greenlawn et Notre Dame de la Mdaille Miraculeuse Wyandanch.

En 1993, lEvque John R. McGann reconnut lApostolat Hatiano-Amricain comme une entit distincte. Lmergence de lApostolat Haitiano-Amricain Long Island est le rsultat du leadership de Pre Mose Aim et les efforts des collaborateurs lacs des diffrentes paroisses. Au cours de cette mme anne, Pre Mose nomma Maryse Emmanuel-Garcy comme son assistante. En 1994, une hatienne-amricaine de la paroisse de lEnfant Jsus a t reconnue comme trustee Woodbury.

En septembre 1997 par lintermdiare du bureau Diocesain de lApostolat Haitiano-Amricain le Rvrend vque John R. McGann assigna trois autres prtres d`origine hatienne au service de la Communaut Hatiano-Amricaine de Long Island. Aujoudhui 5 messes sont celebrees chaque dimanche pour la Communaute Haitiano Americaine dans le Diocese.