LICATHOLIC.ORG | Your Source for Local & Global Catholic News 

Diocese of Rockville Centre

logoLogo Nou An (Creole)

Imaj sa a reprezante anblm Apostola Ayisyen an nan diosz Rkvil Sant ki nan Long Island. Se yon jn atis Ayisyen, Ivon Jean, ki te desine imaj sa a nan ane 1993 pou tradwi vizyon Apostola Ayisyen an. Depi la nou adopte imaj sa a km logo , anblm nou. Chak senbl ki nan logo a tradwi yon lide pou envite nou viv chak jou sa nou ye km kretyen Ayisyen kap viv lafwa li ansanm ak lt pp lt nasyon yo ki fme kKris la nan long Island. Imaj sa a rejwen motto Apostola a ki soti nan Efezyen 4, 4-6: Yon sl Bondye, yon sl Lafwa, yon sl Batm, yon sl Bondye ki Papa nou tout.Konsa lnou kade logo a nap w:

KWA A nan mitan ki fnou sonje Jezi, sovnou, gran frnou, poto mitan, ki mande nou pou nou fiske je nou sou li, rete kole sou li.

 • KE A nan ne kwa mande nou pou nou viv renmen Bondye gen pou nou an youn ak lt, pou nou renmen tankou Jezi.
 • FANMIY LA fnou sonje ke nou se manm menm fanmiy la, yon sl Bondye ki Papa nou tout.
 • KOLONB LA , se siy Lespri Sen an kap pote lappou nou, pou ede nou kraze tout fs ki ta vle mete lagnan mitan nou.
 • SOLEY LA , sous limy, sous lajwa, sous lavi kap chofe nou pou nou pote limybay lt yo.
 • PYE KOKOYE A, fwi peyi lakay, fwi ta ki mande nou pou nou donnen bon fwi.
 • TANBOU A, enstwiman pou nou flwanj ak konpliman pou Bondye ansanm ak ZANJ YO.
 • ASYET LA anba pye kwa a, ak men tout koulyo, rasanble nou, btab la km manm yon sl fanmiy Bondye, kelkeswa ras nou, kilti nou, pou nou manje nan menm pen, bwnan menm diven an.

Se pou nou toujou lapriypou Bondye Papa a, Pitit la ak Lespri Sen an ede nou viv vizyon sa andan knou, nan lavi nou , dekwa pou nou ka gaye li nan fanmiy nou, nan kominote nou ak nan sosyete a jis nou rive al viv li ansanm lakay Papa nou nan syel la.

Our Logo (English)

This logo, adopted in 1993, ties in with our motto taken from Ephesians 4: 4-6. : One Lord, One Faith, One Baptism, One God, One Father of All. We are very grateful to Yvon Jean, a young Haitian artist for his expression of HAAMs vision. Each symbol in the logo calls us to reflect its singular significance.

 • THE CROSS in the center is the sign of Jesus, our Savior, our Brother, The Center of our lives.
 • THE HEART in the middle of the Cross stresses Jesuslove for us and His command to love one another as He loved us.
 • THE FAMILY reminds us that we are of the same family of God, One Father for All.
 • THE DOVE, sign of the spirit, brings us peace.
 • THE SUN, the source of light, source of life, invites us to be light for others.
 • THE COCONUT TREE, a tropical fruit, fruit of the earth, calls us to bear fruits.
 • THE DRUM, one of our musical instruments used to Glorify God together with the Angel.
 • THE UNITY PLATE invites all of Gods children, people of all races or ethnic background to be One Bread, One Body around the table.

Let us continue to pray so that we will live that vision in our hearts and our lives, and to share it with others in our families, our Church and the World.